CEASE Therapie

De afkorting CEASE staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Dit is een aanmatigende term, maar de bedoeling wordt er wel goed mee aangegeven. Met deze therapie wordt beoogd de totale uiting van het autistische beeld op te heffen. Er wordt niet vanuit gegaan dat autisme een onomkeerbare aangeboren aandoening is, maar dat autisme een uiting is van een vergiftiging van de hersenen.

De Cease therapie is ontwikkeld door Tinus Smits. In zijn boek 'Autisme, de wanhoop voorbij', wordt goed beschreven wat de therapie inhoudt. Iedereen die met de Cease therapie wil beginnen, raad ik aan dit boek te lezen.

Wat houdt de Cease therapie in?

De nadruk bij deze therapie ligt op het ontgiften van de hersenen. Dit wordt gedaan met isopathie ondersteund door supplementen. Isopathie is een behandelwijze die lijkt op homeopathie. De isopathische middelen worden verkregen door potenties te maken van de gifstoffen waarmee het organisme tijdens zijn leven mee in aanraking is gekomen. 

Deze potenties worden in verschillende sterkten volgens een vast patroon toegediend. Door gelijktijdig supplementen in te nemen kan het lichaam, en de hersenen in het bijzonder, ontgiften. Door deze ontgifting kunnen de hersenfuncties weer normaliseren.

Doordat er vele stoffen een neurotoxisch (giftig voor de hersenen) effect kunnen hebben, kan het een tijdje duren voordat de hersenen zodanig zijn ontgift dat er een verbetering zichtbaar is. Desalniettemin is in veel gevallen de verbetering snel zichtbaar.

Omdat er vaak een ontwikkelingsachterstand is of andere problemen met de gezondheid (bv stofwisselingsproblemen of problemen met de weerstand) wordt naast de isopathie en de supplementen ook homeopathie ingezet.

Hoe ziet de therapie er in de praktijk uit?

Voor aanvang van de therapie heb ik eerst een intake met één of beide ouders. De ouders hebben daarvoor al een aantal gegevens verzameld. Deze gegevens plus het verhaal van de ontwikkeling van het kind (incl. zwangerschap, bevalling enz.) komen tijdens dit consult aan bod. Vervolgens maak ik een behandelplan op. Ongeveer een week later komen de ouders met het kind op consult om het behandelplan te bespreken. Tijdens dit consult let ik in het bijzonder op het kind en kies, indien nodig, een homeopathisch middel ter ondersteuning. De therapie kan dan worden gestart.

Over het algemeen vindt er om de 2 maanden een vervolgconsult plaats. Als er een verergering optreedt in de tussentijd wordt er contact met mij opgenomen om te zorgen dat deze verergering op een goede manier verholpen wordt. Ook kan er tussentijds telefonisch contact zijn over het verloop van de behandeling.