TARIEVEN 2019

Eerste consult € 110,00        
Vervolgconsult €   73,50       
Telefonisch consult v.a.  €   40,00       
Huisbezoek €   90,00 (binnen Rotterdam )
Herhalingrecept zonder consult €   15,00  
     
     

Betaling

Aan het einde van het consult krijgt u een nota, deze kunt u direct per pin voldoen. De nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Vergoeding van de kosten

Ik ben als klassiek homeopaat erkend door de NVKH (zie ook www.nvkh.nl), lidnummer 06-0847. Hierdoor worden de kosten, afhankelijk van uw verzekeringspakket, geheel of gedeeltelijk vergoed door vele zorgverzekeraars. De eigen bijdrage is niet van toepassing op homeopathische consulten.

Verzetten van een afspraak

Een afspraak kan kosteloos verzet of geannuleerd worden uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet tijdig afgemeld zijn, worden geheel doorberekend