CEASE Therapie

De afkorting CEASE staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Er wordt van uitgegaan dat autisme niet altijd een aangeboren aandoening is.

Zelf spreek ik liever van EASE omdat het complete herstellen van autisme vaak heel lastig is. Wel kunnen sommige symptomen van autisme verbeteren.  Denk hierbij aan contact maken, agressief gedrag, obsessief gedrag, slechte prikkelverwerking, slaapproblemen, problemen met de weerstand enz. 

De therapie is ontwikkeld door Tinus Smits, in zijn boek ‘Autisme, de wanhoop voorbij’, wordt goed beschreven wat de therapie inhoudt. Iedereen die met de Cease therapie wil beginnen, raad ik aan dit boek te lezen.

Wat houdt de therapie in?

De nadruk bij deze therapie ligt op het ontgiften van de hersenen. Dit wordt gedaan met isopathie ondersteund door homeopathie en supplementen. Isopathie is een behandelswijze die lijkt op homeopathie. De isopathische middelen worden verkregen door potenties te maken van de gifstoffen waarmee het organisme tijdens zijn leven in aanraking is gekomen. Deze potenties worden in verschillende sterktes volgens een vast patroon toegediend. Door gelijktijdig supplementen in te nemen kan het lichaam, en de hersenen in het bijzonder, ontgiften. Door deze ontgifting kunnen de hersenfuncties weer normaliseren. Doordat vele stoffen een neurotoxisch (giftig voor de hersenen) effect kunnen hebben, kan het een tijdje duren voordat de hersenen zodanig zijn ontgift dat er een verbetering zichtbaar is. Maar vaak is een verbetering snel zichtbaar. 

Omdat er vaak een ontwikkelingsachterstand is of andere problemen met de gezondheid (bv stofwisselingsproblemen of problemen met de weerstand) wordt naast de isopathie en de supplementen ook homeopathie ingezet.

Hoe ziet de therapie er in de praktijk uit?

Voor aanvang van de therapie heb ik eerst een intake met één of beide ouders. De ouders hebben daarvoor al een aantal gegevens verzameld. Deze gegevens plus het verhaal van de ontwikkeling van het kind (incl. zwangerschap, bevalling enz.) komen tijdens dit consult aan bod. Vervolgens maak ik een behandelplan op. Ongeveer een week later komen de ouders met het kind op consult om het behandelplan te bespreken. Tijdens dit consult let ik in het bijzonder op het kind en kies, indien nodig, een homeopathisch middel ter ondersteuning. De therapie kan dan worden gestart.

Over het algemeen vindt er om de maand een vervolgconsult plaats. Als er een verergering optreedt in de tussentijd wordt er contact met mij opgenomen om te zorgen dat deze verergering op een goede manier verholpen wordt. Ook kan er tussentijds telefonisch contact zijn over het verloop van de behandeling.

Jan Schoutenstraat 21
3065 PD Rotterdam
Praktijkdagen:
Woensdag: 10.00 - 12.00 uur
Donderdag : 10.00 - 16.00 uur

Voorschoterlaan 40
3062 KP Rotterdam
Praktijkdagen:
Maandag: 13.00 - 20.00 uur
Woensdag: 13.00 - 18.00 uur

De praktijk is van maandag t/m vrijdag te bereiken via mail en telefoon.

Bij geen gehoor, spreek dan duidelijk naam en telefoonnummer in. Ik bel of mail z.s.m. terug.