De behandeling

Als je een gezond lichaam hebt, verdwijnt een klacht vanzelf. Het zelfherstellend vermogen werkt goed en is in balans. Maar soms verdwijnen klachten niet vanzelf of blijven terugkomen. Dit zijn aanwijzingen dat het zelfherstellend vermogen uit balans is en dan kan homeopathie uitkomst bieden. Dit geldt niet alleen voor lichamelijke klachten, ook emotionele klachten en mentale klachten kunnen met homeopathie verholpen worden.

Vraag je je af of jouw klacht behandeld kan worden? Neem dan contact met me op voor meer informatie.

Homeopathie is een energetische geneeswijze. Door inname van een homeopathisch middel wordt er aan het lichaam/zelfherstellend vermogen een prikkel gegeven waardoor deze weer in balans kan komen. Om tot het juiste homeopathische voorschrift te komen kijk ik naar de hele mens. Deze holistische benadering houdt in dat niet alleen de symptomen van de hoofdklacht belangrijk zijn maar ook wie je bent als persoon. Ik ga daarom uitvoerig in op de klacht maar ook op eventuele overige klachten. Ook het functioneren in het algemeen komt aan de orde, hierbij moet je o.a. denken aan je voedingsgewoonte, je weersvoorkeuren, eventuele bijzonderheden over de slaap, dromen en het emotionele en mentale functioneren. Kortom, het is de bedoeling om het lichamelijk, emotioneel en mentaal functioneren in heden en verleden duidelijk te krijgen. Aan de hand van de verkregen gegevens zoek ik naar een passend homeopathisch middel. Dit kan aan het eind van het consult gebeuren maar soms kan het ook wat meer tijd in beslag nemen en krijg je het middel later toegestuurd.

Het eerste consult duurt ongeveer 1,5 uur, een vervolgconsult ongeveer 45 minuten.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van de klacht. Soms is er een enkele klacht die in 1 of 2 consulten verholpen kan worden, soms is de klacht of zijn de klachten meer complex. Dan zijn meer behandelingen nodig. Over het algemeen moet er binnen 3 consulten een duidelijke vooruitgang zijn. Als er meer consulten nodig zijn zal uiterlijk tijdens het 3e consult besproken worden.

De consulten vinden ongeveer om de 4 weken plaats. In de tussentijd moet het homeopathisch middel (of middelen) zijn (hun) werk doen. Is er een vraag over de voortgang in de tussentijd kan die altijd gesteld worden.  

Jan Schoutenstraat 21
3065 PD Rotterdam
Praktijkdagen:
Woensdag: 10.00 - 12.00 uur
Donderdag : 10.00 - 16.00 uur

Voorschoterlaan 40
3062 KP Rotterdam
Praktijkdagen:
Maandag: 13.00 - 20.00 uur
Woensdag: 13.00 - 18.00 uur

De praktijk is van maandag t/m vrijdag te bereiken via mail en telefoon.

Bij geen gehoor, spreek dan duidelijk naam en telefoonnummer in. Ik bel of mail z.s.m. terug.